Portör Muayenesi

Portör Muayenesi
Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri şunlardır: